Właścicielem serwisu jest ART Ubezpieczenia sp. z o.o. ul. Sympatyczna 18/28, 80-176 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000894352, NIP: 5833426323, kapitał zakładowy: 5 100,00 PLN

03 kwietnia 2023

Jakie korzyści niesie ze sobą dziedziczenie testamentowe?

Dzisiaj omówimy korzyści wynikające z dziedziczenia opartego na przemyślanym testamencie.

Zdecydowanie zachęcamy do sporządzenia takiego dokumentu... 

 

1. Ścisłe określenie spadkobierców i ich udziału w majątku
Jedną z największych zalet dziedziczenia testamentowego jest możliwość dokładnego określenia, kto i w jakim zakresie dziedziczy. Spadkodawca może wskazać nie tylko spadkobierców głównych, ale również zastępczych. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy pierwsi zmarli przed spadkodawcą, a ten nie dokonał zmian w testamencie (albo zginęli jednocześnie ze spadkodawcą). 
Ponadto w testamencie można wskazać, jakie składniki majątkowe przekazać konkretnemu spadkobiercy, co pozwala na zabezpieczenie interesów konkretnej osoby.

 

2. Uniknięcie konfliktów w kręgu spadkobierców ustawowych 

Dziedziczenie testamentowe pozwala na uniknięcie sporów i konfliktów w rodzinie. Dzięki dokładnemu określeniu w testamencie,
kto co dziedziczy, unikniemy sytuacji, w której dwie osoby chcą dostać ten sam składnik majątkowy. To z kolei pozwala na zachowanie dobrych relacji między spadkobiercami i na uniknięcie paraliżu decyzyjnego w trudnym czasie po śmierci bliskiej osoby.

 

3. Zabezpieczenie partnerów nieformalnych

Dziedziczenie testamentowe pozwala na zabezpieczenie partnerów ze związków nieformalnych, którzy w przypadku dziedziczenia ustawowego nie mają żadnego prawa do spadku.

To szczególnie ważne w przypadku par, które nie zamierzają formalizować swojego związku poprzez zawarcie małżeństwa. Płeć związku nie ma tutaj najmniejszego znaczenia.

Co prawda w tym wypadku pojawi się kwestia sowitej wysokości podatku, jednak o tym w innym artykule.

 

4. Swoboda wyboru

Dziedziczenie testamentowe daje spadkodawcy swobodę wyboru spadkobierców. W przypadku dziedziczenia ustawowego wyboru nie ma – spadkobiercami zostaną wyłącznie osoby wskazane przez prawo.

Dzięki temu, że testament może być zmieniany w dowolnym momencie, spadkodawca może dostosować swoją ostatnią wolę do bieżącej sytuacji życiowej.

Dziedziczenie testamentowe pozwala na przekazanie majątku wybranym przez nas osobom, niezależnie od tego, czy są to krewni, przyjaciele czy organizacje charytatywne.