Właścicielem serwisu jest ART Ubezpieczenia sp. z o.o. ul. Sympatyczna 18/28, 80-176 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000894352, NIP: 5833426323, kapitał zakładowy: 5 100,00 PLN

30 listopada 2022

Dlaczego inwestorowi potrzebne jest ubezpieczenie na życie?

W naszym kraju „doczesność” bywa tematem tabu. Myślimy o niej rzadko. Najczęściej na przełomie października i listopada, gdy ogarnia nas chryzantemowe szaleństwo. Może dlatego ubezpieczenia na życie budzą mieszane uczucia. Bo i po co mi to skoro mam pieniądze, nieruchomości i inne „zabezpieczenia”?

 

Zabezpieczenie?

 

Zacznijmy od tego czym ubezpieczenie (nie tylko to na życie) nie jest. Być może ku pewnemu Waszemu zaskoczeniu nie jest… zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to zdrowie odżywianie, profilaktyka lekarska i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Ubezpieczenie to gwarancja pomocy i pewnego rodzaju „opcja na scenariusz”, gdy zabezpieczenia okażą się zbyt słabe, zawodne bądź niewystarczające. Dlaczego zatem każdy, bez względu na stan majątkowy, powinien rozważyć posiadanie ubezpieczenie na życie?

 

Ubezpieczenie na życie to nie jest sukcesja... To jeden z ważnych, ale jednak tylko jeden z elementów sukcesji - to zapewnienie niezbędnych środków finansowych np. na:

  • Środki na spłatę zachowków,
  • Środki na pokrycie podatku od spadku (związki partnerskie)
  • Środki na bieżące potrzeby (np. do momentu uzyskania zgody Sądu Rodzinnego)
  • Środki na wypłatę ekwiwalentu w sp. z o.o.

 

 

Mam majątek, prostą sytuację rodziną. Bliscy poradzą sobie, gdyby wydarzyło się nieszczęście.

 

Jesteś w grupie osób, które swoją pracą zapewniły byt bliskim. Z jakiego rodzaju przeciwnościami mogą się oni spotkać się w toku postępowania spadkowego?

- upłynnienie jakiegokolwiek składnika majątku wchodzącego do spadku wymaga przeprowadzenia postępowania spadkowego. Ogromny usprawnieniem jest możliwość jego prowadzenia przez notariusza. Można to jednak zrobić wyłącznie w sytuacji, gdy nikt nie zgłasza roszczeń wobec spadku. A tu bywają zaskoczenia… Notariusz również najczęściej odmówi sporządzenia Aktu Poświadczenia Dziedziczenia jeśli spadkobiercą ma być małoletnie dziecko - zazwyczaj odeśle nas niestety do postępowania sądowego.

- jeżeli jednym za spadkobierców są niepełnoletnie dzieci, wymagana jest zgoda sądu rodzinnego na sprzedaż mieszkania (uwaga: skala „troski” o majątek dziecka bywa zaskakująca i sięga czasem akceptacji umowy najmu nieruchomości),  

Osoby, które nie otrzymały należnej im części spadku mogą żądać należnej części wartości spadku w gotówce,

- ewentualne upłynnienie nieruchomości to kolejne tygodnie albo miesiące (postępowanie spadkowe, decyzja sądu etc.). A do tego czas potrzebny na przeprowadzenie transakcji sprzedaży… chyba że godzimy się na sprzedaż lokalu poniżej wartości rynkowej.

 

W takich sytuacjach ubezpieczenie na życie zapewni szybką wypłatę osobom wskazanym przez ubezpieczonego w polisie. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzina może przez wiele miesięcy finansować bieżące wydatki i w racjonalny sposób rozporządzać zgromadzonym majątkiem, dzięki temu mamy zapewnione środki finansowe na zapłatę podatków, czy zachowków itp..

 

 

Mam majątek, ale moje sytuacja rodzinna jest nieco skomplikowana.

 

Przede wszystkim powinieneś sporządzić testament. W przypadku nieszczęścia może on znacznie ułatwić prowadzenie postępowania spadkowego. Kwestia jego mądrego sporządzenia. Jeśli nie będzie on przemyślany to Twoi bliscy (spadkobiercy) mogą napotkać na:

- konflikt: gdy dochodzi do podziału majątku, zdarzają się spory (a czasem i wojny),

- problem z upłynnieniem któregokolwiek ze składników majątku: z uwagi na przewlekłość postępowania sądowego sytuacja taka może trwać latami,

- trudności w zarządzaniu majątkiem: składniki majątku dziedziczone przez niepełnoletnie dzieci pozostają w zarządzaniu opiekunów prawnych (pod kontrolą Sądu Rodzinnego),

- dodatkowe roszczenia: niektórym z członków rodziny przysługuje prawo o zachowek.

Zdarza się, że w kręgu spadkobierców pozostaje kilka lub kilkanaście osób, co tylko potęguje problemy formalne i znacząco wydłuża całość postępowania. 

 

 

Mam majątek, ale żyję w związku nieformalnym.

 

W takiej sytuacji bliską Ci osobę dotyczą wszystkie ww. problemy, a dodatkowo pojawia się czynnik pewny jak śmierć: podatki.

Osoby spoza kręgu rodziny zobowiązane są do zapłaty podatku spadkowego – ile? w zależności od wartości dziedziczonego majątku 12%, 16% lub 20%. Dla uproszczenia możemy od razu mówić, że będzie to 20% od wartości spadku - limity są bardzo niskie. Świadczenia pieniężne z tytułu ubezpieczenia na życie zwolnione jest z obowiązku zapłaty podatku, co czyni je niemal obowiązkowym rozwiązaniem dla wszystkich osób żyjących w związkach nieformalnych.

 

 

Zła sława

 

Na koniec jeszcze jedna kwestia. Ubezpieczenia na życie nie cieszą się dobrą sławą z uwagi na:

- historię ubezpieczeń powiązanych z oszczędzaniem (mnogość opłat towarzyszących tego rodzaju produktom powodowało, że często nie były to rozwiązania ani inwestycyjne, ani ochronne),

- wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach oferowanych przez banki (tzw. pre-existing, tj. brak wypłaty świadczenia wynikający z zachorowania przed dniem zawarcia polisy).

 

Potrzebujesz indywidualnego rozwiązania dla siebie? Chcesz poznać szczegóły? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!